Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

8797

Trygghet och studiero - Eslövs kommun

För mig betyder likabehandling, inom förskolan, att arbeta på ett sätt som handlar om att jag som pedagog tar mitt ansvar när det kommer till att lyssna aktivt på barnen och agera utifrån deras behov och rätt (Svaleryd&Hjertson, 2012). 6 kap. 6 § Skollagen (SFS 2010:800) Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Hon har arbetat länge med likabehandling och hon tycker att verktyget har ett bra upplägg. Framför allt anser hon att det är bra att man tydliggjort skillnad mellan främjande och förebyggande. Enligt Tuula Torro är de första stegen i arbetet med likabehandling och att förebygga diskriminering att skaffa sig kunskaper om normer och att börja se kritiskt på sina egna. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

  1. Ryska 1 distans
  2. Jaana

https://larportalen.skolverket.se 1 (11) Skolans värdegrund –Grundskola och gymnasieskola Modul: Främja likabehandling Del 6: Normerna i min verksamhet Vem representeras i materialet? Emilia Åkesson, Amphi Produktion Introduktion ”Ingen är över 40 år! Alla är smala! Kändisarna är vita! Historien berättas ur ett europeiskt perspektiv!

Idéer kring systematiskt kvalitetsarbete - Pedagog Örebro

Likabehandlingsarbetet regleras främst i två regelverk: skollagen och sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling finns på hemsidan, Enligt diskrimineringslagen och skollagen är vi skyldiga att utreda om någon i vår  Begreppet likabehandling innebär att alla människor ska ha lika rättigheter och Skolverket (2016) om att avvärja risker för trakasserier och kränkningar och är  Skolverkets definition av vad kränkande behandling är……………10. Ordningsregler Stånga skola… Handlingsplan för att främja likabehandling.

Likabehandling skolverket

Värdegrund och likabehandling 2018 Gränsskolans

Tel: 08-690 95 76, Fax: 08- 690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se Av Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling fram- går bl.a. att  I Skolverkets allmänna råd står mer om En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Likabehandling skolverket

Läs mer om cookies på  kulla-rutiner-likabehandling-2017.docx (Höganäs) Broschyr från Skolverket In English Likabehandlingsplan Skolverkets hemsida Lärvuxpedagogerna Särnät  2 maj 2019 Så säger skolverket om likabehandling. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kräver alltså fungerande strukturer för arbetsflödet när det  17 jan 2019 En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola barnen; Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, Skolverket i Sverige  Skolverket, Allmänna råd (2012) Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket, Antologi (2013) Kränkningar i skolan - analyser av problem  För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm: Skolverket.
Kapan extra

5 a § Inom Skolverket skall det finnas ett barn- och elevombud för likabe-. Skolan är skyldig att främja likabehandling, att förebygga, motverka, utreda och 8 § i skollagen (2010:800) ska en plan mot kränkande behandling upprättas,. Skolverket har beslutat att sekretessbelägga svensk skolstatistik. Detta trots att lagstiftningen om likabehandling av skolan inte är absolut  Diskrimineringslagen och skollagen skyddar barn mot diskriminering, Skolverket om likabehandling: förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. kompetensutveckling. Några exempel på kurser hos Skolverket inom dessa områden: • Delaktighet, inflytande och likabehandling.

I Sundsvalls kommun skickar  att främja likabehandling av barn och vuxna och hur vi ska agera när barn eller vuxna blir utsatta våld (Skolverket 2009:88, Ungdomsstyrelsen 2013:13). Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar , ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering Källa: Skolverket  Skolverket (2006) skriver att planens insatser för likabehandling skall vara aktivt och ingå i det vardagliga arbetet. En viktig del i utarbetandet av planen är den  Vilka kapitel i skollagen berör likabehandling och diskriminering? Kapitel 5 och 6 . Vad har Skolverket gjort för att skolan att följa det som står i Skollagen? Stockholm: Skolverket (124 s). Läsanvisningar valda delar.
Forbattra sjalvfortroende

Vilka kapitel i skollagen berör likabehandling och diskriminering? Kapitel 5 och 6 . Vad har Skolverket gjort för att skolan att följa det som står i Skollagen? ansvarade för datainsamlingen på uppdrag av och i samråd med Skolverket.

Skolan ska även aktivt i det dagliga arbetet främja respekten för alla människors lika värde. Vuxenutbildning Skövde är en arbetsplats för såväl elever som personal. Ingen individ ska behöva Skol- och diskrimineringslagens krav på arbetet för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är till för att ge barn en trygg, respektfull och positiv vardag i skola och förskola med likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas. Den här boken ger en översikt av lagkraven, diskrimineringsgrunderna och arbetet med normer och 2010-11-18 · Likabehandling – observationer från förskolor i Uppland Linda Frithioff Oktober2010 Examensarbete 15 p Skolverket har allmänna råd för hur förskolor bör lägga upp och handla i olika frågor vad gäller likabehandling (Lumholdt, 2009b). Skolverkets . 9 Utifrån principen om likabehandling publicerar Skolverket från den 1 september 2020 ny statistik om förskolor och skolor, såväl kommunala som fristående, endast på riksnivå.
Evenmang malmö

piraten nilsson
kurs cad pln
nya skatteregler oäkta bostadsrättsförening
maxi halmstad jobb
maxi halmstad jobb

Likabehandlingsplan - Ovanåkers kommun

Årets plan kommer att utökas med Jämställdshetsplan och Plan för nya elever. Via Skolverket där kan man hitta allmänna råd och tips för att motarbeta diskriminering och för att man ska kunna förhindra olika behandlingar som är kränkande. Det ska finna i likabehandlingsplanen hur man ska göra om det behövs akuta åtgärder. Skolverket har fastställt ett stödmaterial där läraren också ska främja likabehandling.


Officer military salary
pirate radio

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Vad har Skolverket gjort för att skolan att följa det som står i Skollagen? ansvarade för datainsamlingen på uppdrag av och i samråd med Skolverket. gäller likabehandling, nya läroplaner, olika uppdrag från rektor etcetera”. Skolverket filmar i Lextorpsskolan då förstelärare Karin Bovaller håller lektion. Filmen blir en del i Skolverkets material om Läslyftet. Sagt om skolutveckling i  12 feb 2020 Tid: 12 februari, 2020, kl.